Bohové

25. září 2017 v 13:39 | Andy


Zde si můžete prolistovat náš výčet bohů, ze kterých můžete vybírat pro svou postavu. Je tu však možnost přiřadit vašeho syna, či dceru i jinému bohu, který v seznamu není a to můžete udělat níže. Ve vysvětlivce dva řádky níže naleznete, kolik synů a dcer musí daný bůh mít kvůli omezení limitu. Pokud máte nějaké tipy na více schopností u daných bohů, napište je adminovi, bude vděčný.


Je možná i registrace potomka boha, který není v seznamu, stačí si vybrat ZDE.

Zeus = Alespoň jeden syn.
Poseidon = Alespoň jeden syn.
Hádes = Alespoň jeden syn.
Artemis = Jen dívky, panny.
Ostatní bohové = půl na půl.

Zeus

 • Zeus je hlavní bůh Olympu.
 • Je bůh cti, spravedlnosti, oblohy a blesků.
 • Jeho manželkou je Héra.

(2/2)


-ATMOKINESIS - Ovládání počasí, dle vlastní vůle.

-ELEKTROKINESIS - Potomek dokáže vytvářet a pracovat s blesky, začátečník pouze s malými jiskřičkami, schopnější už s většími blesky.

-MAGNETOKINESIS - Je pouze vrozená schopnost, pokud se s ní potomek nenarodí, nemůže se ji ani naučit. Jde o ovládání a tvorbu kovů.

-AEROKINESIS - Tato schopnost přináší mnohé vymoženosti. Polobůh ovládá vítr, dokáže vytvářet poryvy, tornáda či vakuua. Stejně jako u elektrokinesis - na začátku ovládá pouze menší porývky, poté ale už silnější.

Hádes

 • Vládce Podsvětí.
 • Bůh podzemí, bohatství a Pán Smrti.
 • Jeho manželkou je Persephona.

(2/2)


- GEOKINESIS - Schopností jejich dětí je ovládat cokoliv co bylo způsobeno zemí - tedy zemětřesení, vytváření puklinek, ale tohle je opravdu vzácná schopnost.

- UMBRAKINESIS - Cestování přes stíny. Nováčkům to nejde tak jak by chtěli.

- NEKROMANCIS - Polobůh dokáže ovládat mrtvé a duchy. Jde ale o schopnost, kterou mohou ovládat pouze trénovaní Hádesovci. Čím je polobůh silnější tím víc mrtvých dokáže ovládat.

- FERROKINESIS - Ovládání drahých kovů. Polobůh v zemi vycítí drahé kovy a může je vytáhnout na povrch. Kovy jsou ovšem prokleté a mohou ublížit komukoliv, kdo není Hádovým potomkem.

Poseidon

 • Vládce Atlantidy.
 • Je to bůh moří a oceánů, zemětřesení, tornád, mořských živočichů a koní.
 • Jeho manželkou je Amphitríta.

(2/2)


- HYDROKINESIS - Polobůh má možnost ovládat vodu, což je nečastější schopnost pro Poseidonovi děti. Může jakkoliv zacházet s vodou, přivolat déšť, mluvit s mořskými živočichy a dýchat pod vodou. (max. hodinu - pokročilý max. 3 hodiny)

- ANIMAKINESIS - Schopnost přivolat si vodního tvora. (Nutno být poblíž vody - nejlépe hluboké.)

- LÉČENÍ - Stačí sebemenší kontakt s vodou a polobůh si může za její pomoci, vyléčit drobná zranění..

- ATMOKINEZE - Jedna z nejvzácnějších schopností u polobohů a také velmi mocná schopnost. Polokrevný dokáže měnit počasí dle své vůle.

Áres

 • Bůh vojny, zbraní a krvelačného boje.

(3/5)


- TELUMKINEZE - Absolutní schopnost nad jakoukoliv zbraní/lukem

-TALENT PRO BOJ - Výhoda při soubojích (+5 dovednostních bodů - Nelzou směnit za drachmy)

- SCIA KINESIS - Umění vytvořit z místa zbraň ze stínu

- NEKROMANCIS - Schopnost ovládání mrtvých vojáků poražené strany, kteří přislíbili věrnost Áreovi.

Apollón

 • Bůh Slunce, lukostřelby, umění, lečitelství a věšteb

(3/5)


- CAVUS KINESIS - Absolutní hodnota práce s lukem. Je téměř nemožné, aby polobůh minul.

- ART - Mnohdy se stává, že jsou potomci Apollóna schopní v oboru umění - tedy zpěv či psaní textů jim nedělá problém, většinou se ale stane, že mají nadání pro více odvětví v umění.

- PHOTOKINESIS - Mají stoprocentní moc nad světlem, iluze či štíty jsou pro ně domácí zázemí. Oslepení, světelné výbuchy, to je to pravé ořechové.

- VITAKINESIS - Potomci Apollóna mohou léčit pouhým dotykem. Polobůh také pozná, jakou má druhý polobůh anatomii, či nemoce.

- VISIONIS - Tato schopnost polobohům dovoluje vidět do budoucnosti, ale jediným pravidlem je to, že to nesmí nikomu říct, jinak by to co viděl ztratilo význam a nemuselo by se to stát.

Hefaistos

 • Bůh ohně, železa, sopek a kovářů.

(3/5)


- PYROKINESIS - Absolutní moc nad ohněm (a vše s ním spojeným). Propůjčuje také polobohům odolnost vůči vysokým teplotám.

- TECHNO KINESIS - Ovládání a tvorba technologií a zbraňí na vysoké úrovni.

- METALLUM KINESIS - Práce s kovy a jejich využíváním. Často si s kovy dokáží dělat, co se jim zachce. Podobná schopnost jako cryokinesis.

- OBFIRMO - Dokáží po doteku na zámek odhalit jeho složitost a následně jej odemknout.

Hypnos

 • Bůh spánku, snů a hypnózy.

(3/5)


- HYPNOKINESIS - Dokáže "protivníka" uspat/probudit.

- LEVITACE - Potomka Hypna poznáte podle toho, že má na zádech malá křidélka. Postupně je ale možné (díky tréninku), že polobůh bude mít velká křídla.

- SOMNIUM - Dokáží vytvářet sny při pohledu na spícího, donutí ho myslet na to na co právě myslí potomek Hypna.

- IMPERIUM - Dokáží zhypnotizovat "protivníka" a na půl hodiny ovládat jeho tělo, při čemž se musí pořádně soustředit.

- Ilusio - Polobůh dokáže na nějakou dobu změnit svůj vzhled na ptáka.

Hermes

 • Je to bůh cest, obchodníků, poutníků, atletů i zlodějů.

(2/5)


- CHARMSPEAK - Děti Herma mají až nechutně podobnou schopnost s dětmi Afrodity. Jejich schopnost přesvědčování je na velmi vysoké úrovni.


- OBFIRMO - Dokáží po doteku na zámek odhalit jeho složitost a následně jej odemknout.

- DEXTERITY - Jejich obratnost je na vysoké úrovni, odhalit je tedy při krádeži je opravdu těžké.

- MOBILITATE - Neuvěřitelná rychlost při běhu (téměř nadzvuková) -> Běh se dá v táboře vypracovat až na teleportování.

Dionysus

 • Bůh vína a alkoholu celkově, zábavy a vinné révy.

(0/5)


- CHLOROKINESIS - Mají schopnost přivolat, nechat vyrůst a kontrolovat rostliny, především teda jahody a vinné révy.

- STAMINA - Mají vyjímečnou schopnost vydržet co nejvíce, tudíž se neopijí ani kdyby se snažily ze všech sil.

- ALKOKINESIS - Schopnost ovládat alkohol, měnit vodu v alkohol.

- INSENIA - Schopnost vyvolat, či vyléčit šílenství. Děti Dionysa nemají tuto schopnost tak silnou jako on, a proto dokáží tyto vlastnosti vytvořit v praxi pouze na nějakou dobu.

Artemis*

 • Bohyně měsíce, zvířat a lovu.
 • Je panenskou bohyní a nemá žádné polobožské potomky, pouze skupinu dívek, které s ní slouží, Artemidiny lovkyně.

(0/6)


- Jsou nesmrtelné
- Nikdy se nesmí zamilovat
- Navždy musí zůstat pannami

Athéna

 • Bohyně moudrosti, válečné strategie, řemesel a zručnosti.

(4/5)


- CRAFT - Polobozi s touto schopností zvládnou různá řemesla. Obzvlášť tkaní, které může polobohu dopomoci k vytvoření ochranného rouna, kupříkladu.

- SAPIENTIA KINESIS - Jakožto potomci bohyně moudrosti a válečných strategií dokáží v boji použít jak sílu tak moudrost. Obvykle jsou to oni, kdo vymýšlí tak pekelně zapeklité strategie. (Výhoda 10 dovednostních bodů, které nelze směnit za drachmy.)

- TELUMKINESIS - Schopnost ovládat jakoukoliv zbraň, předtím než byste se ji museli učit ovládat.

Aphrodite

 • Je to bohyně lásky, krásky a vášně.

(1/5)


- CHARMSPEAK - Hlas má okouzlující účinek, dokáže měnit nálady "protivníka". Může se ale použít zvlášť jako u lidí - přirozeně. Dokáží také přinutit každého aby udělal to co mu řeknete.

- AMOKINESIS - Schopnost vzbudit ale také zničit lásku a věci s tím spojené. Hlavně tedy vycítí když je někdo zamilovaný. Umí tuto schopnost použít jakkoliv.

- CALIGO - Syn či dcera Afrodity dokáže pracovat s mlhou bez toho, aniž by musela mít předmět v ruce. Pouze na krátkou chvíli.

- ILLUSIOKINESIS - Dítě Afrodity může na krátkou dobu změnit svůj výzor. (Holubice, bílá kočka, vlk.) Dle tréninku mohou dosáhnout až úrovně vlka.

Niké

 • Bohyně vítězství.

(1/5)


- BEATITUDO - Na výpravách vám přináší štěstí.

- LEVITACE - Křidýlka stejně jako u Hypnose, pokročilý mají větší křídla.

- FORTUNA KINESIS - Svým dotykem druhé naplňuje štěstím a spokojeností

Nemesis

 • Bohyně odplaty, spravedlnosti a rovnováhy.

(2/5)


- BEATITUDO - Moc nad štěstím. Dokáže šťastného obdarovat smůlou a naopak.

- PROPHECY - Schopnost podobná schopnosti Orákula - dokáží vyřknout proroctví. (Vždy nutné prodiskutovat s adminem.)

Hecaté

 • Bohyně křižovatek, stínů, magie a pekelných tvorů.

(3/5)


- MAGICAE - Ovládají kouzla - magie většinou z knihy kouzel. (Nutno probírat s adminem)

- ANIMALIA - Dokáží si k sobě přivolat pekelné tvory a mluvit s nimi.

- ORIENTATION - Dobrá orientace, nikdy se neztratí.

Iris

 • Bohyně duhy, zpráv a vysílání Iris.

(2/5)


- PHOTOKINESIS - Ovládají světlo.

- COLOR - Podle nálady se začátečníkům zbarvují vlasy, pokročilý už umí ovládat barvu svých vlasů sami od sebe.

Tyché

 • Je to bohyně naděje, šance a víry.

(0/5)


- SPERIS - Schopnost měnit nálady dotekem.

- FIDUCIA KINESIS - Schopnost ovládat víru a nebeské živly, které jsou podobné, jako světelná síla Apollóna. Je možno vytvářet štíty, či nebeské, tlakové vlny.

Chioné

 • Bohyně zimy, sněhu a ledu.

(1/5)


- CRYOKINESIS - Ovládání ledu, sněhu - samozřejmě i v teplých podmínkách.

- AEROKINESIS - Ovládání chladného, zimního větru.

- IMMUNITATEM - Odolnost vůči chladu.


Deméter

 • Je to bohyně plodin, úrody a obilí.

(0/5)


- ATMOKINESIS - Potomci Démétér mohou počasí měnit pouze na malé ploše, většinou pár metrů kolem Poloboha, a v rámci roční doby, takže pokud je léto, potomek nedokáže "vykouzlit" sníh.

- CHLOROKINESIS - Dokáží plně ovládat rostlinstvo a kontrolovat/podporovat jeho růst jen pouhou přítomností. Dokáží nechat vyrůst rostliny tam, kde by nikdy nevyrostli.

- ILUSIO - Dokáží sebe nebo někoho jiného na malý okamžik proměnit v rostlinu.

Thanatos

 • Bůh smrti

(5/5)


- EXITUS - Jako bůh smrti má absolutní kontrolu nad smrtí a mrtvými. Má schopnost zabíjet tak, že na někoho dýchne. Je schopen oddělit mrtvé od živých. Zachytává duše, které se snaží uniknou z podsvětí a vrací je zpět. (Nováčci dokáží oběť pouze uvést do mdlob. Na zabití někoho druhého je potřeba celkový stupeň bodovosti - "zelených políček".

- CAECO - Polobůh se na nějakou dobu může stát neviditelným.

- LEVITAE - Začíná s malými křidélky, za pomocí tréninku se může dopracovat až ke křídlům.

Nyx

 • Je to bohyně noci, upírů a vlkodlaků

(1/5)


- NOX - Potomek této bohyně má moc nad nocí. Dokáže vytvořit iluzi noci, nebo nepříteli zatemnit zrak.

- DESOMODUS - Tato schopnost umožňuje potomkovi zotročení a přivolání temného tvora. Na krátký okamžik se tak stává společníkem.


Phobos

 • Bůh děsu a hrůzy

(4/5)


- FORMIDO - Polobůh má schopnost přinutit dotyčného vidět jeho největší obavy. Nováček dokáže pouze zjistit, jaká je nepřítelova největší obava.

- METUS - Může v momentě zmizet v žlutém oparu. Nováčci neví, kam se dostanou. Pokročilí dokáží určit místo přenesení.

- PHOBIA - Dokáže touto schopností vzbudit v davu pocit nesnesitelného strachu. Nováčkům to samozřejmě moc nejde.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

SPOLUPRÁCE:

Pokud máte zájem o spolupráci, stačí napsat na email hbc-rpg@seznam.cz


(Naše ikonka)


(Vaše ikonky)